Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân


Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN  bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (người dùng). Đây là các thông tin mà Website PGA-PARTNER.VN cần người dùng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để WebsitePGA-PARTNER.VN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người dùng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người dùng.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 • Dữ liệu cá nhân của Người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN -PGA-PARTNER.VN

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin:

 • Mọi thông tin giao dịch của người dùng đều được Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN bảo mật tuyệt đối và sẽ không được chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 • Bộ phận Hỗ Trợ Kháng Hàng, Ban Quản lý Trung tâm vận hành Cộng đồng tiêu dùng PGA Partner

Địa chỉ: Số 27, Khu LK6B, Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Thành phố Hà Nội

< >cv.pgapartner@gmail.comĐiện thoại: (+84)-024-6662.3632- Hotine: 0986.29.00.22

 

 6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

< >Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN thực hiện việc này.Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.Email tiếp nhận thông tin khiếu nại: cv.pgapartner@gmail.com 7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:Thông tin cá nhân của người dùng trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN được Website Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VNBan quản lý Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là người dùng, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người dùng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người dùng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng:

 

< >Nếu phát hiện người dùng giả mạo thông tin người khác (Địa chỉ, số điện thoại, …) để tham gia mua và bán hàng trên trang website sẽ kiểm tra và giải quyết sớm nhất có thể (tối đa là 72h).Trong trường hợp người dùng khiếu nại về việc Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN đã sử dụng thông tin cá nhân người dùng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã đề cập ở trên, người dùng cần gửi đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN cho bộ phân Hỗ trợ Khách hàng của Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN qua địa chỉ email  Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh của người dùng, Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sẽ xem xét và giải quyết các khiếu nại đó.Nếu người dùng chứng minh được Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sử dụng thông tin cá nhân của người dùng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo gây thiệt hại cho người dùng và thiệt hại đó do lỗi của Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN gây ra thì Cộng đồng tiêu dùng PGA-PARTNER.VN - PGA-PARTNER.VN sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho người dùng toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh trong phạm vi nghĩa vụ của mình hoặc liên đới bồi thường trong trường hợp do lỗi của cả hai bên.