PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
450 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
350 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
610 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
1.020 3858 - Nguyễn Ngọc Phú [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
80 3653 - NGUYỄN VĂN TÍNH [QR dịch vụ]Trà Tiên Thảo Công ty TNHH Quốc Tế Trà Tiên Thảo 1,00%
2.300 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - NGÀY KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 1,00%
2.300 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - NGÀY KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 1,00%
6.900 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3%
6.900 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3%
1.500 5026 - LÒ VĂN PHONG [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3,00%
6.900 5026 - LÒ VĂN PHONG [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 2,73%
6.900 5026 - LÒ VĂN PHONG [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3%
200 2749 - NGUYỄN THỊ LỤA DEMO DANH MỤC PGA LAND PGA PARTNER COMPANY 2%
200 2041 - Hiếu DEMO DANH MỤC PGA LAND PGA PARTNER COMPANY 2%
7.620 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3,00%
200 2741 - DEMO TEST QR-ĐƠN HÀNG PGA PARTNER COMPANY 1%
200 2041 - Hiếu DEMO DANH MỤC PGA LAND PGA PARTNER COMPANY 2%
6.900 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]PHÒNG TIÊU CHUẨN - ĐÊM KHÁCH SẠN QUANG TRUNG 3%
20 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]DEMO DANH MỤC PGA LAND PGA PARTNER COMPANY 2%
500 2757 - ĐÀM QUANG MINH [QR dịch vụ]Nước Cam Tươi Cafe Vườn Xanh 1%