PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
80 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
3.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cây Nguyệt Quế MR.CHÍNH-GĐPTTT TQ 3,00%
500 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
1.260 2410 - Dũng [QR dịch vụ]Tinh Dầu Oải Hương Dũng Đào DESIGN 1,00%
10 2410 - Dũng [QR dịch vụ]Tinh Dầu Oải Hương Dũng Đào DESIGN 1,00%
1.260 2410 - Dũng Tinh Dầu Oải Hương Dũng Đào DESIGN 1,00%
1.260 2410 - Dũng Tinh Dầu Oải Hương Dũng Đào DESIGN 1,00%
1.260 2410 - Dũng Tinh Dầu Oải Hương Dũng Đào DESIGN 1,00%
160 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
20 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
10 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
50 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
100 4128 - Trần Bảo Duy [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
10 4128 - Trần Bảo Duy [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
10 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE 36 1%
680 4793 - [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
29.200 4108 - Cầm Bá Tuyến [QR dịch vụ]cafe nâu Quán nhậu - Cafe 68 1%
200 2751 - Pham van nam [QR dịch vụ]cafe nâu Quán nhậu - Cafe 68 1%
1.000 3827 - Ngô Thái Sơn [QR dịch vụ]Cà Phê Nâu (nóng đá) CÀ PHÊ TÔM 1%