PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
3.850 3672 - Hồng Hiến [QR dịch vụ]Dịch vụ đồ uống Star Coffe - Rau Má Tươi 1%
650 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
100 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
100 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
13.650 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
1.810 4656 - NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN [QR dịch vụ]cafe ép CAFE TRỞ LẠI 1,00%
800 3858 - [QR dịch vụ]Cafe Sữa Mộc Hoa Viên 4%
500 3653 - NGUYỄN VĂN TÍNH [QR dịch vụ]MỸ PHẨM DR. LACIR CTY TNHH KHỎE ĐẸP CNI 1%
3.310 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
4.400 3858 - [QR dịch vụ]Cafe Sữa Mộc Hoa Viên 4%
4.500 2751 - Pham van nam [QR dịch vụ]cafe nâu Quán nhậu - Cafe 68 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 2751 - Pham van nam [QR dịch vụ]cafe nâu Quán nhậu - Cafe 68 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]TRÀ GỪNG ĐẶC BIỆT CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%