PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
100 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Medical NGUYỄN THỊ MAI 1,00%
400 3858 - [QR dịch vụ]Cafe Sữa Mộc Hoa Viên 4%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]cafe ép CAFE TRỞ LẠI 1,00%
100 4656 - NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN [QR dịch vụ]cafe ép CAFE TRỞ LẠI 1,00%
500 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
3.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cây Nguyệt Quế MR.CHÍNH-GĐPTTT TQ 3,00%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
5.120 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
570 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1,01%
5.120 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
5.120 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
570 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1,01%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 523 - Le trung duc [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%