PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
100 3672 - Hồng Hiến [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
300 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cây Nguyệt Quế MR.CHÍNH-GĐPTTT TQ 3,03%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
100 4509 - Nguyễn Thị Mai [QR dịch vụ]Cafe sữa ép CAFE 36 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
250 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
2.000 3672 - Hồng Hiến [QR dịch vụ]Đồng hồ tissot swiss made Nguyễn Thị Lan 2,00%
1.400 3672 - Hồng Hiến [QR dịch vụ]Dịch vụ đồ uống Star Coffe - Rau Má Tươi 1%
500 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%
250 3012 - Nguyễn Kim Chính [QR dịch vụ]Cà phê đen An Garden Coffee 1%