PGA CHARITY

PGA CHARITY


Số tiền trong quỹ: 457.480 đ được đóng góp bởi:

Số tiền ID - Thành viên Sản phẩm đã mua Doanh Nghiệp cung cấp % cho Quỹ Từ thiện
8.000 3672 - Hồng Hiến [QR dịch vụ]Dịch vụ ăn uống Nhà hàng lưu gia 1%
193.000 3886 - Vũ Thị Thiềng Tâm [QR dịch vụ]Dịch vụ ăn uống Nhà hàng lưu gia 1%
190 3886 - Vũ Thị Thiềng Tâm [QR dịch vụ]Dịch vụ ăn uống Nhà hàng lưu gia 0,98%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
500 69 - Amin kiểm tra [QR dịch vụ]Hoa quả tươi Hoa giống HVNNVN 5%
5.000 69 - Amin kiểm tra [QR dịch vụ]Hoa quả tươi Hoa giống HVNNVN 5%
100 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]VZONE DV PGA PARTNER COMPANY 1%
1.000 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]CAFE 2041 DEMO QR CODE DỊCH VỤ PGA PARTNER COMPANY 1%
200 3306 - Tổ 6, Thống Nhất, Pleiku, Gia Lai [QR dịch vụ]ĐIỂM TIÊU DÙNG THÔNG MINH - CAFE THIÊN THẦN PGA PARTNER COMPANY 2%
150 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]ĐIỂM TIÊU DÙNG THÔNG MINH - CAFE THIÊN THẦN PGA PARTNER COMPANY 1%
250 2041 - Hiếu [QR dịch vụ]ĐIỂM TIÊU DÙNG THÔNG MINH - CAFE THIÊN THẦN PGA PARTNER COMPANY 1%
50.000 2410 - Dũng PGA CHARITY PGA PARTNER COMPANY 5%
10.000 3672 - Hồng Hiến TEST PGA PARTNER COMPANY 10%
500 2041 - Hiếu PGA CHARITY PGA PARTNER COMPANY 5%
2.000 2041 - Hiếu TEST PGA PARTNER COMPANY 10%
1.000 2041 - Hiếu TEST PGA PARTNER COMPANY 10%
10.000 2041 - Hiếu PGA CHARITY PGA PARTNER COMPANY 100%