Tài liệu, Văn bản

Tài liệu, Văn bản


DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU

  1. Hồ sơ giới thiệu công ty ( Profile ) 

  2. Tài liệu giới thiệu sản phẩm dịch vụ

  3. Bảng giá dịch vụ

  4. Hợp đồng mẫu

  5. Video hướng dẫn tạo Gian hàng

  6. Mẫu đăng ký thông tin :  Mau TT PGA